Przepisy prawne a budowa ogrodzenia – co musisz wiedzieć?

Rozpoczęcie budowy ogrodzenie w kontekście przepisy prawne, powinno być bardzo dobrze przemyślanie. Jeszcze na etapie planowania, inwestor powinien wybrać rodzaj oraz wysokość ogrodzenia, które chciałby wybudować na swojej posesji. Kolejnym krokiem jest poznanie wszelkich restrykcji prawnych, które mogą obowiązywać. Budowa płotu może wiązać się ze spełnieniem norm prawnych. Jeśli szukasz informacji, jakie są zasady budowy ogrodzenia, to koniecznie przeczytaj pozostałą, część artykułu.

Budowa ogrodzenia — przepisy

W wybranych przypadkach stawianie ogrodzenia może wymagać dostosowania się do aktualnych przepisów prawnych np. uzyskania pozwolenia na budowę. Warto wspomnieć, że jeśli nie zostaną spełnione pewne normy, może dojść do wydania nakazu rozbiórki ogrodzenia. Dlatego budowa ogrodzenia powinna być dobrze zaplanowana i przemyślana. Płot to nieodzowny element każdej posesji. Chroni on przed niebezpieczeństwem oraz skutecznie oddziela granicę. Prawo budowlane jasno określa:

 • jakie zasady budowy ogrodzenia należy spełnić,
 • jakie formalności trzeba dostarczyć podczas realizacji płotu,
 • maksymalną oraz minimalną wysokość ogrodzenia,
 • przy jakiej wysokości ogrodzenia należy zgłosić budowę,
 • normy w zakresie stawiania ogrodzenia na granicy dwóch działek,
 • normy co do szerokości otwierania furtki i bramy.

Warto pamiętać, że pomimo ograniczeń w prawie, w większości przypadków nie ma konieczności zgłaszania budowy ogrodzenia do urzędu. Jednak warto wiedzieć podstawowe przepisy, które należy spełnić podczas realizacji.

Pozwolenie na budowę ogrodzenia — kiedy obowiązuje?

W większości przypadków uzyskanie pozwolenie na budowę podczas stawiania płotu nie jest konieczne.  Budowa ogrodzenia zgodnie z prawem może być zrealizowana bez wszelkich dokumentacji z urzędu. Dodatkowe pozwolenia są wymagane jedynie w przypadku, gdy inwestor realizuje projekt od strony drogi gminnej lub wojewódzkiej. Gdzie płot mógłby ograniczać widoczność dla kierowców.

Oprócz tego pozwolenie na budowę ogrodzenia jest konieczne podczas stawiania płotu na terenie działki lub przy budynku, który został wpisany do rejestru zabytków. Wówczas w tym przypadku ubiega się o pozwolenie konserwatorskie.

W jakiej sytuacji zgłosić budowę ogrodzenia?

Prawo budowlane daje pewną swobodę, jednak występują sytuacje, gdzie wcześniej trzeba zgłosić budowę ogrodzenia do urzędu. W przypadku realizacji płotu, którego wysokość jest większa nić 2,2 m, wymagane jest zgłoszenie budowy do urzędu. W takim dokumencie powinno znaleźć się kilka kluczowych informacji, mianowicie:

 • rodzaj ogrodzenia,
 • przebieg prac budowlanych,
 • wysokość ogrodzenia,
 • sposób, w jaki wykonujemy płot,
 • termin rozpoczęcia budowy,
 • szkic lub plan ogrodzenia.

Takie zgłoszenia przekazuje się do urzędu miasta lub do starostwa. Termin dostarczenia nie może być krótszy niż 21 dni od daty rozpoczęcia planowanej inwestycji. Kiedy organ nie wyrazi sprzeciwu co do budowy ogrodzenia, wówczas oznacza to zielone światło do realizacji projektu.

Jaka powinna być odległość od granicy sąsiada podczas budowy płotu?

Przepisy prawne jasno nie określają odległości, jaką należy zachować od granicy działki. Co więcej, nie ma konieczności oczekiwania na zgodę od sąsiada. Ważne jest, aby nie przekraczać granicy, a płot postawić na własnym terenie. Jedynie zgoda sąsiada jest wymagana, podczas gdy ogrodzenie ma powstać na osi wydzielającej działki.

Dodatkowe przepisy, które należy spełnić

Kiedy decydujesz się na wkomponowanie furtki lub bramy wjazdowej do swojego ogrodzenia, musisz spełnić pewne normy. Mówią one, że minimalna szerokość furtki powinna wynosić 0,9 m, natomiast szerokość bramy 2,4 m.

Ponadto wszystkie elementy wykończeniowe nie powinny stanowić zagrożenia dla osób przebywających blisko ogrodzenia. Co więcej, furtka i brama nie powinna mieć progów, jak również nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.